سازنده : SCHUCO
مقیاس : 1:18
خودرو : VW Beetle 1600i
رنگ : Cream