سازنده : Minichamps
مقیاس : 1:18
خودرو : VW T2 Bus 1972
تعداد تولید شده : Limited 5400 Pcs
رنگ : Orange