سازنده : AUTOart
مقیاس : 1:18
خودرو : Pagani Zonda R
تعداد تولید شده : Limiteed Edition
رنگ : Dark Blue