سازنده : Ricko
مقیاس : 1:18
خودرو : Mercedes Benz typ 300C cabrio
رنگ : cream