سازنده : Norev
مقیاس : 1:18
خودرو : Mercedes Benz S600
رنگ : gray