سازنده : AUTOart
مقیاس : 1:18
خودرو : Mercedes Benz G63 4×4 AMG
تعداد تولید شده : —
رنگ : Yellow