سازنده 🙁 I-scale ( Dealer Edition
مقیاس : 1:18
خودرو : Mercedes Benz C class Cabrio
تعداد تولید شده : —
رنگ : White