سازنده : Minichamps
مقیاس : 1:18
خودرو : Mercedes Benz B class
تعداد تولید شده : Dealer edition
رنگ : Red