سازنده : ( Maisto ( dealer edition 
مقیاس : 1:18
خودرو : Mercedes Benz A class
تعداد تولید شده : —
رنگ : Silver