سازنده : Ricko
مقیاس : 1:18
خودرو : Mercedes Benz 300SL 1952
رنگ : Silver