سازنده : AUTOart
مقیاس : 1:18
خودرو : Lotus Elan S/E Coupe
تعداد تولید شده : —
رنگ : Yellow