سازنده : Ricko
مقیاس : 1:18
خودرو : Lincoln Model K 1931
رنگ : Dark Blue