سازنده : Paudi
مقیاس : 1:18
خودرو : Land Cruiser Lc200
رنگ : Green