سازنده : highway 61
مقیاس : 1:18
خودرو : Hummer H2
رنگ : Orange