سازنده : Ricko
مقیاس : 1:18
خودرو : Horch 930V 1939
رنگ : black