سازنده : AUTOart
مقیاس : 1:18
خودرو : Chvrolet Corvette Grand Sport
تعداد تولید شده : —
رنگ : Black