سازنده : ( kyosho ( Dealer Edition 
مقیاس : 1:18
خودرو : BMW X6
رنگ : Red