سازنده : ( kyosho ( Dealer Edition 
مقیاس : 1:18
خودرو : BMW X5 
رنگ : Gold