سازنده : kyosho
مقیاس : 1:18
خودرو : BMW X3
رنگ : Red