سازنده : kyosho
مقیاس : 1:18
خودرو : BMW M6 Coupe
رنگ : Silver