سازنده : Ricko
مقیاس : 1:18
خودرو : BMW DIXI
رنگ :