سازنده : AUTOart
مقیاس : 1:18
خودرو : BMW 700 rennsport coupe
تعداد تولید شده : —
رنگ : Silver