سازنده : i-scale
مقیاس : 1:18
خودرو :  BMW 750Li G12
رنگ : White