سازنده : Ricko
مقیاس : 1:18
خودرو : BMW 503
رنگ : Dark Blue