سازنده : AUTOart
مقیاس : 1:18
خودرو : BMW 320si wtcc 2006
تعداد تولید شده : —
رنگ : white