سازنده : AUTOart
مقیاس : 1:18
خودرو : BMW 320i wtcc 2005
تعداد تولید شده : —
رنگ : White