سازنده : minichamps
مقیاس : 1:18
خودرو : Audi A4 2005

تعداد تولید شده : Limited 1788 Pcs

رنگ : Silver